Medlemsvillkor

MEDLEMSVILLKOR

Medlemsvillkoren nedan träder i kraft i samband med byte av bokningssystem, i dagsläget planerat till den 1 juni 2020. Informationen uppdateras här om bytet skulle ske tidigare eller senare. 


1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Satya Yoga Knivsta och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider. Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil. Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.


2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet

Satya Yoga Knivsta följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiverats har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Satya Yoga Knivsta om hen ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. Om kunden köpt varan/varorna på plats ska även retur ske på plats. Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

 

3. Hälsotillstånd

Kunden ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att hen utan risk kan delta i aktiviteterna på Satya Yoga Knivsta.

 

4. Avtalstid och uppsägning

Satya Yoga Knivsta erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Månadsmedlemskapet (12 månader & Ingen bindningstid) gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK. 12-månadersmedlemskap övergår automatiskt till ett månadsmedlemskap enligt då gällande prislista när bindningstiden gått ut om inte kunden meddelat Satya Yoga Knivsta annat.  Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad och begäran skickas till info@satyayoga.nu och avslutas 1 månad efter att en bekräftelse skickats tillbaka till kunden. Klippkort finns med 3, 6 och 12-månaders gilltighetstid och betalas i förskott (pengarna dras direkt från kundens kort vid köp).

 

5. Prisändringar

Satya Yoga Knivsta äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle (gäller ej medlemskap på 12 månader under bindningstiden). I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

 

6. Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

 

7. Månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen. Om täckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Satya Yoga Knivstas konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Satya Yoga Knivsta rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen, en påminnelsekostnad på 60 kr och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 

8. E-handel

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

 

9. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Satya Yoga Knivsta om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Satya Yoga Knivsta ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen. Vid byte av bank och/eller konto/kreditkort ansvarar kunden för ändring av uppgifter i systemet så att dragning kan ske på utsatt dag.

 

10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Satya Yoga Knivsta ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. Kunden deltar på alla aktiviteter på egen risk och tar själv ansvar för att inte utsätta sin kropp för något den kan ta skada av.

 

11. Praktiska ändringar

Satya Yoga Knivsta förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via sociala medier och nyhetsbrev.

 

12. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Satya Yoga Knivsta behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund. Satya Yoga Knivsta lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part för marknadsföringssyfte.

 

13. Medgivande

Genom att undertecknande kund godkänner villkoren medger hen att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Satya Yoga Knivsta för överföring till denne.

 

14. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 

15. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera